текст Лале ли си, зюмбюл ли си

песен на Константин

 
Що побърза млад челеби, та заспа,
та не видe какво чудо помина.
Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си?
 
Поминаха дор три млади уфчеря,
първи носи шаро агне да коли.
Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си?
 
Втори носи руйно вино да пият,
трети носи медян кавал да свири.
Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си?
 
Коментари 0
Няма добавени коментари.