Класацията се базира на активността на песните през последните 2 седмици
01
0
912
0
02
1
775
0
04
0
638
0
12
0
406
0
15
1
332
0
19
112 (2021)
1
280
0
25
0
222
0
30
0
204
0
36
0
197
0
37
0
196
0