Класацията се базира на активността на песните през последните 2 седмици
01
0
1.9 хил.
0
02
0
1.6 хил.
0
03
0
1.1 хил.
0
04
0
1 хил.
0
05
0
670
0
13
0
454
0
18
Thunder (2021)
0
345
0
23
0
270
0
30
0
178
0
33
0
173
0
34
Beyonce (2021)
0
160
0
35
0
157
0
36
300 (2021)
0
155
0
37
0
143
0
39
0
126
0