Общи условия за ползване

При посещение или регистрация на електронната платформа "tekstove.bg", Вие декларирате, че сте съгласни с общите условия за ползване на сайта. Ако не сте съгластни с някое от тези условия, то Вие сте възпрепятствани да използвате сайта. При нарушение на някое от посочените правила в тези Общи условия, достъпът до сайта ще Ви бъде преустановен, без предупреждение.

Услугите предоставени от нас могат да се ползват от лица без ограничение във възрастта. Платформата е напълно безплатна и може да се използва свободно както от регистрирани така и от потребители без регистрация.

I. Общи приложения

По смисъла на настоящите Условия изброените понятия имат следното значение:

II. Регистрация

За да може да се използва пълната функционалност на уебсайта е необходима регистрация, която може да бъде направена по два начина. Единият е да се логнете с вече съществуващ акаунт във Facebook или Google, който автоматично ще ви създаде акаунт и в нашата платформа. Вторият начин е да се регистрирате директно в сайта, като регистрацията преминава през два етапа. За да бъде успешна регистрацията, трябва да бъдат изпълнение и двете стъпки.

В първия етап през меню "Регистрация" се попълва формуляр, който изисква въвеждането на име, електронна поща, парола, както и изричното съгласие с Общите условия за ползването на сайта. След въвеждането на цялата необходима информация се натиска бутона "Регистрирай ме" и с това приключва първият етап от регистрацията.

Втория етап от регистрацията включва активиране на акаута чрез потвърждение на електронната поща, посочена при попълването на информацията в стъпка едно. При натискането на бутона "Регистрирай ме", системата ще изпрати на посочения от Потребителя имейл адрес линк, който след последването му ще активира акаунта.

Потребителят гарантирате, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински и точни. За опазването на паролата си, както и за всички действия, които се извършват през съответен Потребителски профил, единствено отговорен е Потребителят.

III. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право:

Потребителят няма право:

IV. Права и задължения на АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът има право:

Администраторът няма право:

Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

V. Поверителност

Пълната информация отностно нашата политика за поверителност може да намерите тук.

VI. Авторско право

Пълната информация отностно авторските права може да намерите тук.

VІI. Промени в общите условия

Тъй като платформата на "tekstove.bg" периодично се допълва и усъвършенства с нови функционалности, Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време.

При извършване на промени в Общите условия, АДМИНИСТРАТОРА на сайта довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на съответната страница. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.