текст Знаеш името ми

песен на Papi Hans

 
Здравей, къде се губиш, драги мой?
Щом си тука, явно пак си взел грешния завой.
Напоследък ме избягваш, аз пък търпеливо чакам
обещах ако не искаш да не те закачам.
Влизай, влизай, че навън вали порой.
 
Какво те води този път насам, пак ли пари?
Не успя ли да заситиш тези твои алчни очи?
Или искаш всяка дама с широко деколте
да вика твоето име в публика и насаме?
Прости обноските ми - чаша си сипи.
Знаеш името ми, но не смееш да го кажеш.
Нищо вкусно в живота нямаш сила да откажеш.
Аз съм онзи, който ще напълни празната ръка
и слага малка лихва, но какво пък от това?
Просто някой ден желая твоята душа.
 
На какво дължа това, че виждам твоите очи?
Излъга някой за пари или пак изневери?
Мислите не ти чета, просто всички сте еднакви.
Всичко искате, но не мислите за такси.
Ето ти анекс - просто подпиши.
 
Знаеш името ми, но не смееш да го кажеш.
Нищо вкусно в живота нямаш сила да откажеш.
Всички пеят днес за Бога, но са с двата крака в ада,
от опит зная как от високото се пада.
Хайде просто с дясната ръка се подпиши.
 
Струва ми се, че се колебаеш, моля сподели?
Да не би да се отказа? Я се замисли.
Ще имаш всички удоволствия, които си представяш,
достатъчно, че да те топлят, докато изгаряш.
Хайде просто с дясната ръка се подпиши.
 
Знаеш името ми, но не смееш да го кажеш.
Нищо вкусно в живота нямаш сила да откажеш.
Аз съм онзи, който ще напълни празната ръка
и слага малка лихва, но какво пък от това?
Просто някой ден ще взема твоята душа.
 
Даваш ли си сметка как обидно се държиш?
Ти си никой - нямаш нищо. Я се виж.
Гръб ли ми обърна, на светец ли ми се правиш?
Искаш изведнъж от греха да се избавиш.
Хайде бягай, знам, че скоро
ще ме навестиш.
 
Коментари 0
Няма добавени коментари.