текст Над смълчаните полета

песен на Детски песнички

 
Над смълчаните полета
пеят медени звънчета.
Писана шейна премина
бялата пъртина.
 
[x2:]
Зън, зън, зън, зън,
бялата пъртина.
 
Бягат кончета игриви,
мятат заскрежени гриви,
път из преспите се вие,
в селото се крие.
[x2:]
Зън, зън, зън, зън,
в селото се крие.
 
Къщички в снега се гушат,
а коминчетата пушат,
сякаш баби са запрели
пухкави къдели.
 
[x2:]
Зън, зън, зън, зън,
пухкави къдели.
 
Зън, зън, зън, зън,
пухкави къдели.
 
Коментари 0
Няма добавени коментари.