Класацията се базира на активността на песните издадени през 2015 година
01
55
10.7 хил.
0
02
13
2.5 хил.
0
09
2
1.6 хил.
0
13
5
1.4 хил.
0
18
24
1.2 хил.
0
33
1
809
0