Класацията се базира на активността на песните издадени през 2018 година
10
0
520
0
12
2
438
0
24
0
284
0