Класацията се базира на активността на песните издадени през 2023 година
01
0
18.4 хил.
0
03
2
16.4 хил.
1
13
0
10.2 хил.
0
14
2
9.3 хил.
0
15
2
8.3 хил.
0
18
1
7.3 хил.
0
20
0
6.1 хил.
0
22
0
5.8 хил.
0
25
1
5.5 хил.
0
26
3
5.5 хил.
0
27
1
5.2 хил.
0
33
0
4.8 хил.
0
34
2
4.7 хил.
0
36
0
4.6 хил.
0
38
3
4.5 хил.
0