Класацията се базира на активността на песните издадени през 2021 година
01
1
20.2 хил.
0
09
5
7.1 хил.
0
18
1
4.7 хил.
0
20
0
4.2 хил.
0
21
3
3.5 хил.
0
23
2
3.5 хил.
0
31
0
2.4 хил.
0
32
2
2.4 хил.
0
35
0
2.1 хил.
0
37
0
1.9 хил.
0
38
0
1.8 хил.
0
40
1
1.8 хил.
0