Класацията се базира на активността на песните издадени през 2021 година
01
4
26.6 хил.
1
03
8
22.1 хил.
0
09
4
11.7 хил.
1
11
4
9.6 хил.
0
18
2
7.9 хил.
0
28
0
5.4 хил.
0
29
1
5.2 хил.
0
32
1
4.9 хил.
0
34
0
4.5 хил.
0
39
3
4.2 хил.
0