Класацията се базира на активността на песните издадени през 2021 година
02
9
29.9 хил.
0
08
4
14.2 хил.
1
11
5
11.7 хил.
0
12
4
11.5 хил.
0
14
3
11.2 хил.
0
21
3
8.8 хил.
0
29
1
6.7 хил.
0
31
2
6.4 хил.
0
34
0
6.3 хил.
0
36
1
6.2 хил.
0